Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Вештачка интелигенција

Предавања

Увод
Детерминистички коначни аутомати
Скривени Марковљеви модели
Статистички језички модели (в. 4. поглавље у књизи „Увод у проналажење информација на вебу“)
Аутоматско препознавање говора
Критички осврт на статистички приступ
Увод у управљање машинским дијалогом
Контекстно независне граматике
Когнитивно инспирисани приступ обради природног језика (први део)
Когнитивно инспирисани приступ обради природног језика (други део)
Неадекватност епистемолошке поставке

gnjatovic.info