Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Рачунарска графика

Додатна литература

Casey Reas and Ben Fry, Make: Getting Started with Processing, Second Edition, O'Reilly, 2015.
Daniel Shiffman, The Nature of Code: Simulating Natural Systems with Processing, 2012. PDF, Web, Paperback.

Примери

Боје, основнe фигурe, променљиве
елипса
основне фигуре (1)
основне фигуре (2)
редослед
робот (1)
глобалне променљиве
робот (2)

Петље, наредба условног извршавања
петља (1)
петља (2)
петља (3)
петља (4)
петља (5)
петља са наредбом условног извршавања (6)

Статичка поставка, функције
проста фунцкија (1)
проста фунцкија (2)
робот (3)
многоугао (1)

Динамичко исцртавање, кретање
промена боје
многоугао (2)
просто кретање
робот (4)
одбијање
робот (5)
робот (6)

Вектори, кретање, ротирање, транслирање
одбијање (2)
гравитација
мрак (1)

Објекти, низови
мрак (2)
мрак (3)

Миш, тастатура
позиција
претходна позиција
дугме (1), миш
дугме (2), миш
клизач
управљање, тастатура

Рекурзија
стабло (1)
стабло (2)
стабло (3)

+ Пример првог колоквијума

gnjatovic.info